Key note spreker op 20 november: Arnoud Raskin

Arnoud Raskins creatie – de Mobiele School – ontstond als een mengeling van zijn kennis in verschillende gebieden. Hij verbond de puntjes. Na zijn afstuderen als Master in Industrieel Ontwerp en een Master in Cultuur en Ontwikkeling, reisde hij door Latijns-Amerika. Gedurende deze reis, werd hij diep geraakt door de ervaringen die hij op straat opdeed. Dit inspireerde hem tot het ontwikkelen van de ‘Mobiele School’, een mobiel educatief instrument ontworpen om alternatieve leermethodieken naar de straatkinderen te brengen.

In zijn ‘keynote’, verbindt hij 15 jaar ervaring op straat met de huidige trends in business en vertaalt dit naar een onconventionele visie op talentontwikkeling in bedrijven.

Het verhaal van Mobile School is er één van een productontwikkelaar die een sociaal ondernemer werd. Met zijn keynote speech, heeft Arnoud de harten van ondernemers, executive leaders, managers en getalenteerde individuen in verschillende bedrijven en op diverse internationale fora zoals TEDx, Ashoka….gewonnen. Een verhaal van duurzame ontwikkeling, out-of-the-box-denken, ondernemerschap, motivatie en 360° impact.
Arnoud verbindt zijn 15 jaar ervaring als sociaal en zakelijk ondernemer met de grootste uitdagingen voor bedrijven vandaag. Zijn verhaal heeft ontelbare managers geïnspireerd om meer ondernemend te worden. Hij onderstreept het belang van je hart te volgen, te luisteren naar je passies en talenten, volhardend te zijn en consequent en te focussen op kansen.  Hij inspireerde top managers om meer authentiek te zijn en nederige leiders voor hun volgers.

Omwille van interne regels, kunnen we de keynote van Arnoud niet integraal tonen. Je kan hier binnenkort echter wel een compilatie vinden van zijn optreden op de Levensloopbaan conferentie op 20 november.

De tekening die Axelle van Visual Harvesting maakte tijdens de presentatie van Arnoud:

Visual Harvesting

2+1 actie op de conferentie met Levensloopbaanschrijvers

Cover Onderneemster zkt werkKoop op de conferentie 2 boeken van de lijst van Levensloopbaanschrijvers, en krijg er het boek van schrijfsters Sara Reymen en Katlijn Voordeckers gratis bij! Op de conferentie zal je bij de Managementbib-stand een tafel terugvinden met enkel boeken rond Levensloopbaan en de daaraan gelinkte thema’s. De schrijvers die je hier terugvindt zijn: Arnoud Raskin, Dirk De Boe, Steven van belleghem, David Ducheyne, Thomas Siffer en Lou Van Beirendonck.

Onderneemster zkt sterk merk – Sara Reymen en Katlijn Voordeckers

• Over het boek

Hoe word je gekend waarvoor je écht gekend wil zijn? Wat bied je aan en voor wie werk je (niet)? Welke valkuilen moet je vermijden?

Onderneemster zkt sterk merk laat je als vrouwelijke ondernemer groeien in elke fase van je ondernemerschap. Dit is een boek voor enthousiaste starters, maar ook voor gevestigde onderneemsters die zich willen heroriënteren of hun business willen verdiepen. Het is bruikbaar voor elk type onderneming: van lokale eenmanszaak, detailhandel en vrije beroeper tot kmo of mkb.

In negen stappen ontdek je hoe je uitgroeit tot een sterk merk door te ondernemen met een duidelijke focus, krachtige communicatie, doordachte strategie en vooral ook veel plezier.

Vrouwelijke ondernemers met een sterk merk illustreren elke stap en geven concrete voorbeelden van hun aanpak en strategie. Enkele mannelijke ondernemers werpen een kritische blik op het thema van het boek: wat kunnen zij leren van de aanpak van hun vrouwelijke collega’s … en is er echt wel een verschil?

• Over de auteurs

Katlijn Voordeckers is zaakvoerder van OpmerKelijk. Zij begeleidt vrouwelijke ondernemers in hun marketing, communicatie en strategie, en geeft netwerkopleidingen.

Sara Reymen is zaakvoerder van Tekstueel, een copywritingbureau met een schrijversteam dat commerciële en zakelijke teksten schrijft voor zelfstandige ondernemers, kmo’s en organisaties.

Partner in de Kijker: Dialog

De nieuwe manier van werken verandert de manier waarop we communiceren, vraagt om nieuwe technologieën en maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de beschikbare infrastructuur.

Door implementatie van gebruiksvriendelijk zaal- en flexdesk management, filesharing en afstandsvergaderen wordt samenwerken efficiënt en ecologisch verantwoord. Dat je daarbij draadloos kan werken en je eigen toestellen wil gebruiken vinden we evident. Om het presenteren helemaal stressloos te maken, zorgt Dialog naast gebruiksvriendelijke bedieningspanelen ook voor een gebruikersopleiding en staat hun helpdesk altijd klaar om uw vragen over het gebruik van de apparatuur live te beantwoorden. Omwille van hun ervaring doen steeds meer mensen beroep op Dialog om hun organisatie efficiënter te leren vergaderen. Ontmoeting, Analyse, Advies en oplossingen op maat van de klant. Minder complex en budgetvriendelijker, geen overdimensionering.

Visie

Dialog gelooft in het reduceren van overbodige vergaderingen en wil nuttige vergaderingen optimaliseren door ze stressloos en interactief te maken. Dit doen we door mensen te leren vergaderen en door het integreren van  gebruiksvriendelijke technologie die toelaat informatie uit te wisselen waar en wanneer dat efficiënt is. Op die manier laten we klanten meer voldoening halen uit hun werk en laten we ze groeien als organisatie en in hun rendement.

13001.DIAL.Logo.RGB

 

Meer weten? Kijk hier.

Carrière, kinderen én een huis, moet dat? Socioloog pleit voor rustiger leven voor twintigers

Het leven van jonge twintigers en dertigers neemt de vorm aan van een helse ratrace. “Kan het niet allemaal wat rustiger”, vraagt Ignace Glorieux zich af. ©PHOTO NEWS

 

Het leven van onze twintigers en jonge dertigers is zwaar, misschien wel te zwaar, zo meent Ignace Glorieux professor Sociologie en expert tijdbesteding aan de VUB. “In tien jaar tijd moet plots alles gebeuren: kinderen maken, een huis kopen en carrière maken. We zouden die dingen beter wat spreiden”, zo zei hij vandaag in De Bende van Annemie op Radio 1.

Volgens Glorieux is het leven van jonge dertigers vandaag een ratrace van jewelste. Om het leven wat aangenamer en vooral relaxter te laten verlopen, moeten we onze grote levensgebeurtenissen wat beter spreiden. Hiervoor is een verandering in ons onderwijs- en arbeidssysteem nodig. Ook een wijziging in onze huidige Vlaamse mentaliteit lijkt noodzakelijk.

Te strakke levensloop

Carrière maken op je veertigste, het zou moeten kunnen, want ook dan hebben we gemiddeld nog zo’n dertig jaar te gaan op de arbeidsmarkt.

Een eerste zaak waar we dringend van moeten afstappen, is dat een leven altijd uitgebouwd moet worden aan de hand van eenzelfde vast stramien. “Akkoord een mens moet werk zoeken, kinderen kopen en een woonplaats uitbouwen, maar dat hoeft toch niet noodzakelijk altijd in dezelfde volgorde.”

Het grootste probleem daarbij ligt volgens Glorieux in ons onderwijssysteem. Beter dan studeren tot je pakweg tweeëntwintigste om je vervolgens voluit op de arbeidsmarkt te gooien, zouden we volgens Glorieux inzetten op permanente bijscholing.

“Ook op je 35e of 40e zou je nog de kans moeten krijgen je te heroriënteren op de arbeidsmarkt als je dat wil, maar door de manier waarop ons systeem in elkaar zit, is dat nu niet mogelijk.” Een nieuwe manier van financiële ondersteuning voor mensen die zich willen bijscholen, bijvoorbeeld door het toekennen van beurzen, lijkt dan ook noodzakelijk.

Daarom vindt Glorieux het voorstel tot de afschaffing van het anciënniteitprincipe van de regering Michel ook geen slecht idee. “We zouden het meest moeten verdienen, wanneer we dat nodig hebben: als we jong zijn dus. Bovendien kan een afschaffing van de verloning naar anciënniteit ervoor zorgen dat ook mensen boven de veertig sneller durven kiezen voor een carrièreswitch.”

Huisje, tuintje, kindje?

Door geen geld aan huur te willen uitgeven, maar zo snel mogelijk te willen investeren in een eigen huis, zetten Vlamingen zichzelf vast.

Ook in de verhouding tussen kinderen en carrière zit vandaag iets scheef, zo meent Glorieux. “Steeds vaker zien we dat kinderen door ambities op carrièrevlak naar de achtergrond verschoven worden. Vrouwen die er dan toch voor kiezen prioriteit aan een gezin te geven, lopen daardoor vaak kansen mis op de arbeidsmarkt. Dat zou niet mogen.”

Om jongeren de kans te geven eerst te kiezen voor een gezin, en pas daarna voor het uitbouwen van een carrière, moeten de nodige financiële middelen vrijgemaakt worden. “Carrière maken op je veertigste moet mogelijk worden”, zo zegt Glorieux. “Zeker nu de pensioenleeftijd nog eens naar omhoog gaat.”

‘Baksteen in de maag’ zet Vlaming vast

Daarnaast moet er ook bij de jongeren zelf een mentaliteitswijziging komen. “Mensen moeten stoppen het stereotiepe huisje-tuintje-kindje-idee na te streven.”

Vooral de honkvastheid van de Vlaming, die collectief geboren werd met een baksteen in de maag, blijkt hier een probleem.  “Doordat mensen zo snel mogelijk willen stoppen met huren, om zelf te investeren in een huis, zetten ze zichzelf vast. Niet alleen financieel, maar ook ruimtelijk: naar de andere kant van het land verhuizen om er iets nieuws uit te bouwen is er dan niet meer bij.”

Risico’s durven nemen

We moeten het meest verdienen, wanneer we dat geld het hardst nodig hebben: wanneer we jong zijn dus.

Om het leven minder gedwongen te maken en minder de vorm van een ‘ratrace’ te doen aannemen, moeten we het vooropgestelde patroon dus durven loslaten.

In samenlevingen waarin mensen meer risico’s durven nemen, en zich minder star vasthouden aan vooropgestelde doelen, verloopt het leven veel relaxter. “Denk bijvoorbeeld aan Australië: het is daar veel makkelijker om je huis te verkopen, een nieuwe zaak op te starten, of een carrièreswitch maken. Daarom zijn mensen er volgens mij ook gelukkiger.”

Bron: De Morgen, 03/11/14

Kluwer boekentip: Reinventing Organizations

Op de werkvloer jagen we vooral onze eigen doelstellingen na, gedreven door bonussen en promoties. Echt samenwerken in functie van organisatiedoelstellingen schiet er vaak bij in. Het kan en moet anders, besluit Katelijne Rotsaert na het lezen van Reinventing Organizations. Maar hoe?

Reinventing Organizations - Frederik Laloux

Reinventing Organizations – Frederik Laloux

In Reinventing Organizations onderzoekt auteur Frederik Laloux twaalf innovatieve organisaties, klein en groot, in profit en social-profit. Innovatief of ‘teal’ zijn betekent in zijn boek ’de dingen anders aanpakken‘, gebaseerd op principes die passen bij een nieuw wereld- en mensbeeld.

Dat kan van alles zijn. Hoe er vergaderd wordt, hoe bedrijven omgaan met conflicten, hoe ze personeel rekruteren, hoe ze werknemers opleiden, hoe ze salarissen bepalen…

Een voorbeeld: bij metaalbedrijf FAVI mogen werknemers zelf geld uitgeven. Ze hebben daarvoor geen toestemming nodig van de hiërarchie. De enige voorwaarde is dat ze eerst het advies inwinnen van collega’s uit andere afdelingen, met andere competenties.

Dit artikel van de hand van Katelijne Rotsaert, freelance coach bij Kluwer, kan je hier verder lezen.

De loopbaanscan van SD Worx en Antwerp Management School

Een duurzaam loopbaanbeleid is contextafhankelijk. Wat werkt voor de ene werkt niet noodzakelijk voor de andere organisatie. In samenwerking met Antwerp Management School ontwikkelde SD Worx daarom een loopbaanscan. Deze scan laat toe om op een snelle manier de sterktes, uitdagingen en pijnpunten van het huidige loopbaanbeleid bloot te leggen, rekening houdend met de specifieke context van de organisatie. De loopbaanscan vormt een momentopname, laat zien waar organisaties vandaag klemtonen leggen en wat de mogelijke knipperlichten zijn.

unnamedDe loopbaanscan is vooral bedoeld voor hr-managers. Hij volgt het principe van loopbanen als kruispunt tussen individu en organisatie en is gebaseerd op het principe van balansdenken: een balans tussen de behoeften van individu en organisatie, tussen loopbaanondersteuning en zelfsturing, tussen maatwerk en inclusiviteit en tussen korte termijn en lange termijn.

De scan gaat in op belangrijke organisatiekenmerken (het type talent dat aanwezig is, de samenstelling van de werknemerspopulatie, de personeelsbeweging, de cultuur, het beleid, enzovoort) en linkt dit aan mogelijke uitdagingen voor de organisatie.

Interesse? Neem dan gratis deel via www.sdworx.be/loopbanen. De eerste tien deelnemers krijgen bovendien een persoonlijke toelichting bij hun scanresultaten van onze consultants ter plaatse op de conferentie Levensloopbaan.

Spreker als challenger op 20 november: Ludo Daems

ludo daemsGefascineerd door het leven, intuïtief lerend, een gepassioneerd “doener” …, dat is Ludo Daems ten voeten uit. Hij spreekt reeds enkele jaren  over al datgene wat ‘de universiteit van het leven’ hem geleerd heeft.

Hij staat als geen ander bekend om zijn “krachtige en inspirerende” presentaties. Vanuit een ontwapende eenvoud, zonder angst en met een natuurlijke flair neemt hij mensen mee in interactieve voordrachten over onderwerpen die de essentie van het leven raken. Ludo Daems is van mening dat je het voor een groot deel zelf in de hand hebt of je een goed leven hebt.

‘Als je in je leven iets doet wat je niet graag doet, ga dan naar huis en doe iets anders’ een quote van Elisabeth Kübler-Ross’ waarmee Ludo niet pleit impulsief het roer om te gooien in je levensloopbaan, maar wel om je te stimuleren het beste uit jezelf te halen. Volgens Ludo is het leven één grote zoektocht!

In zijn boek ‘passie is wie je bent’ deelt hij zijn levenservaringen en hoopt hij zoveel mogelijk mensen te laten ontdekken hoe eenvoudig de essentie van het leven kan zijn en hoe boeiend het is om je voortdurend te ontwikkelen.

In 1995 richtte hij Het PKZ-instituut op (persoonlijke kwaliteitszorg): het is een gecertificeerd opleidingsinstuuut waarin de aandacht voor de mens centraal staat. Hij begeleidt mensen in sociaal leiderschap zowel in middelgrote als in grote bedrijven waarbij passie één van de belangrijke pijlers is in zijn ontwikkelde methodiek.

Op 20 november nam hij de rol van Challenger op en daagde hij de sprekers van het panelgesprek uit. De beelden van het optreden van Ludo Daems kan je hier integraal bekijken:

De tekening die Axelle van Visual Harvesting tekende van de presentatie van Ludo:

Visual Harvesting - Ludo Daems

Getuigenis Sabine

Na mijn opleiding tot leerkracht Lager Onderwijs ging ik vol goede moed aan de slag, vastbesloten om een goede en fijne lerares te worden.

Lesgeven was echter veel minder rooskleurig dan ik het mij had voorgesteld.   De kinderen nu zijn zeer mondig en het ideaalbeeld dat ik had van de onderwijzeres die kindjes iets bijbrengt, klopte helemaal niet met de werkelijkheid.  Het kwam erop neer dat ik al blij was als ik het einde van de dag had gehaald zonder noemenswaardige incidenten.   Het lesgeven was ondergeschikt aan het voortdurende gevecht om orde en rust in de klas te brengen. Ik had het gevoel dat mijn energie elke dag een beetje afnam.

Daar kwam nog bij dat ik als nieuwkomer in het lerarenkorps, voortdurend de meest vervelende karweitjes kreeg toegeschoven zoals toezicht op de speelplaats en in de refter, extra opdrachten voor schoolevenementen, enz.  Opvang voor jonge leerkrachten was er helemaal niet voorzien in de school.  Je moest het zelf maar uitzoeken.

Bij het begin van het schooljaar 2013 – 2014 is de bom dan gebarsten.  Ik had al te lang uit mijn reserves geput. De balans sloeg te veel, te lang door naar de negatieve kanten van het lesgeven. Diagnose : een burn-out. En ik was pas 26 !

Acerta gifEnige tijd later vond ik een advertentie van de VDAB in verband met loopbaanbegeleiding.  Ik heb dan contact opgenomen met Acerta Consult.  Ik was erg nerveus voor het eerste gesprek, maar gelukkig stelde de consultant mij meteen op mijn gemak.

De begeleiding was een erg positieve ervaring.  Samen met de consultant heb ik een heel traject doorlopen, waardoor ik gaandeweg meer inzicht kreeg in mezelf en mijn capaciteiten en valkuilen.  Door de spiegel die ze me voorhield, begreep ik ook hoe en waarom ik in die burn-out terecht gekomen was.  Het was niet altijd gemakkelijk en het vroeg de nodige inspanningen, maar ik merkte dat ik weer mogelijkheden begon te zien.

Samen met de consultant maakte ik werk van een goed CV en sterke motivatiebrief. De positieve reacties die ik ontving op sollicitaties gaven mij weer moed en zelfvertrouwen.

Bij het laatste gesprek heb ik dan knopen doorgehakt en heb ik bewust gekozen om halftijds terug te keren naar het onderwijs en ondertussen een opleiding ‘schoonheidsspecialiste’ te volgen.  Op deze manier kan ik mijn grenzen beter bewaken in het onderwijs en kan ik een opleiding volgen terwijl ik toch niet zonder inkomen val.

Ik ben mijn consultant ontzettend dankbaar voor haar begeleiding !  Zonder haar zou ik niet staan waar ik nu sta.  Ik voel me terug goed in mijn vel en weet nu dat er altijd een uitweg is, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt. In de toekomst ga ik veel beter mijn grenzen bewaken en regelmatig de resultaten van de begeleiding herlezen zodat ik nooit nog in dezelfde situatie terechtkom als die waar ik in zat !

Sabine, 26 jaar

Contacteer ons