Geluk op de werkvloer: een neveneffect of een doel op zich?

Gelukkige medewerkers zijn minder vaak ziek, productiever, meer betrokken, en stellen zich meer klantgericht op . Maar waar ligt de grens tussen euforie en uitputting? Hebben organisaties misschien baat bij een Chief Happiness Officer? Lees hier wat Frank Vander Sijpe, Director HR Research Securex en co-auteur van Mijn werk maatwerk en Arko van Brakel, CEO De Baak, erover te zeggen hebben.

Erno Hannink

Erno Hannink

Geluk?
Geluk is een gemoedstoestand die langer duurt dan een emotie en die wordt veroorzaakt door zowel eigenschappen van de mens zelf als door externe gebeurtenissen. De mate waarin deze factoren inwerken op het geluk hangt af van de persoonlijkheid van de mens. Geluk is dus niet voor iedereen hetzelfde en verandert ook naargelang de persoon zich ontwikkelt! Daarom is het voor sommigen ook evident om het geluk niet na te jagen maar te vinden in de kleine dingen, terwijl anderen het eeuwig zoeken en nooit zullen vinden.

Maar, zoals gezegd, geluk verandert naargelang de mens verandert. De allergelukkigste mens op aarde kan toch in een put vallen, zonder energie om er weer uit te kruipen. Zo zijn er mensen die zich als een vis in het water voelen op hun werk. Ze hebben fijne collega’s, een baas die hen op de juiste manier uitdaagt, betekenisvol werk en voldoende ontplooiingskansen. Ook thuis wacht steeds een stralend gezinnetje. Toch kan het op een dag gedaan zijn. Voor bevlogen werknemers is het soms moeilijk om de deur van het kantoor achter zich te trekken. De grote betrokkenheid voor de werkgever uit zich in flexibiliteit en continue bereikbaarheid. Op een dag laat dat zich wreken en dan verlies je plots energie in plaats van te krijgen. Je werkt harder om die staat van flow terug te krijgen maar zo put je jezelf nog harder uit.

Als werkgever is het belangrijk om hier alert te zijn. Uitval van je meest betrokken werknemers betekent namelijk een grote kost. Bijdragen tot het professionele geluk is dan ook jouw verantwoordelijkheid. Een gezonde werkomgeving creëren die bovendien de grens tussen werk en privé bewaakt kan al voldoende zijn om het evenwicht te bewaren. Je moet mensen niet laten kicken op bergen werk maar op voldoende werk. Betekenis geven aan je werk is belangrijk als werknemer en –gever, maar ook betekenis krijgen. Aandacht voor persoonlijke relaties, dus. Als organisatie betekent dit dat je maatwerk zal moeten leveren.

Waar hadden we dat nog gehoord? Hallo, Denise Rousseau en I-deals?

Aantal ambtenaren met burn-out stijgt snel.

Artikel van De Redactie door Wouter Carton op 16/07/2014.

Het aantal federale ambtenaren dat thuisblijft met een burn-out, is in enkele jaren tijd meer dan verdrievoudigd. Bijna 3.000 federale ambtenaren kregen vorig jaar de diagnose.
“In 2008 waren er nog 852 mensen die thuis bleven met een burn-out, en dat is nu gestegen tot 2.816 in 2013”, vertelt Coralie Stadsbader van Medex, de medische dienst die het ziekteverzuim bij federale ambtenaren controleert.

In het rapport noemt Medex die trend verontrustend. “En wij zijn niet de enigen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat 1 op de 4 werknemers tegen 2020 te maken krijgt met mentale gezondheidsproblemen. Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) werkte vorig jaar ook al een campagne uit om werknemers en bedrijven bewuster te maken van het probleem.”

In het algemeen is het ziekteverzuim bij federale ambtenaren ongeveer gelijk gebleven. Gemiddeld blijven ze bijna 7 op de 100 werkdagen ziek thuis. In de privésector is dat cijfer wat lager, maar daar neemt het ziekteverzuim de laatste jaren wel toe.

 

Wat denkt u? Ziet u meer mensen gaan door burn-out? Denkt u dat veel mensen burn-out al serieus nemen? En wat is volgens u de oplossing om burn-out tegen te gaan of zelfs te vermijden?

Bezoek aan de psycholoog terugbetaald!

De pensioenregeling is niet het enige dat verandert met het nieuwe regeerakkoord. Michel-I bekeek ook de gezondheidszorg en zag dat het niet goed was. Niet alleen de financiering van ziekenhuizen wordt hervormd; bezoeken aan de psycholoog worden binnen terugbetaald.

W&M Sem Library - Open Minds

W&M Sem Library – Open Minds

Deze discussie woedt al langer maar er kwam eindelijk vaart in eind 2013. De erkenning van psychologen werd een feit in november en daarmee kon eindelijk gedacht worden aan terugbetaling. Enkele non-believers stelden zich kritisch op: een overheid die voor grote besparingsmaatregelen staat, schiet toch in eigen voet door dure therapieën terug te betalen?

De voordelen van psychologische behandeling zijn dan wel moeilijk hard te maken, toch mogen we ze niet onderschatten. Therapie biedt namelijk een alternatief aan dure antidepressiva. Bovendien moeten we ook denken aan alle mensen die thuis zitten met een burn-out: indien zij een goedkopere behandeling kunnen krijgen, kunnen ze misschien sneller weer aan het werk.

En nu, een jaar later, zou het dan eindelijk zo ver zijn. De Zweedse regering wil psychische consultaties binnenkort terugbetalen, mits doorverwijzing door de behandelende huisarts. Een verlichting die het overdreven gebruik van antidepressiva tegengaat en bovendien preventief inspeelt op opnames in instellingen.

Heeft u ooit een bezoek aan de psycholoog uitgesteld door het dure kostenplaatje? Vindt u dit een goed initiatief van de nieuwe regering?

 

Hoe gezond is de Belgische werknemer? Een studie van IDEWE

Enkele cijfers van Groep IDEWE: 40 % doet niet aan sport, 37 % heeft overgewicht en 18 % is zwaarlijvig

Tijdens de periodieke gezondheidsbeoordelingen van werknemers registreert Groep IDEWE steeds enkele gezondheidsparameters zoals roken, bloeddruk, BMI, lichaamsbeweging en gezondheidsklachten. In 2013 ondergingen 124.691 mannen en 115.897 vrouwen een preventief medisch onderzoek. Bovenstaande parameters werden bij 85-95 % van de onderzochte werknemers correct geregistreerd. Hieronder vindt u de resultaten van de registraties die een indicatie geven van de gezondheidstoestand van de Belgische werknemer in 2013.

Roken

In 2013 rapporteerden 34 % van de mannen en 22 % van de vrouwen dat ze roken. Deze cijfers zijn nauwelijks gedaald ten opzichte van het jaar 2008. Toen rookten 35 % van de mannen en 23 % van de vrouwen.

Bloeddruk

Hypertensie of een te hoge bloeddruk geeft op zich zelden klachten maar wordt beschouwd als tweede oorzaak van vroegtijdig overlijden in het Westen, en als voornaamste oorzaak van cardiovasculaire sterfte. Meerdere organen zoals het hart, de hersenen (beroerte, …), de nieren en de ogen kunnen aangetast worden door een aanhoudende hoge bloeddruk.

  • Normale bloeddruk: systolische druk (bovendruk) < 130 mm Hg en diastolische druk (onderdruk) < 85 mm HG
  • Hoognormale bloeddruk: systolische druk (bovendruk) van 130 tot 139 mm Hg en/of diastolische druk (onderdruk) van 85 tot 89 mm Hg
  • Verhoogde bloeddruk: systolische druk (bovendruk) ≥ 140 mm Hg of diastolische druk (onderdruk) ≥ 90 mm Hg
Resultaten IDEWE 2013 Mannen Vrouwen
Diastolische hypertensie (³ 90 mm Hg) 4 % 3 %
Systolische hypertensie  (³ 140 mm Hg) 9 % 5 %
Diastolische EN systolische hypertensie 9 % 4 %

 

Body Mass Index (BMI)

De BMI wordt berekend door het gewicht (kg) te delen door het kwadraat van de lengte (m). Ook obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem in onze Westerse wereld. 37 % van de gecontroleerde werknemers heeft te kampen met overgewicht, en 19 % met obesitas of zwaarlijvigheid (waarvan 1 % met morbide obesitas).

Resultaten IDEWE 2013 Totaal Mannen Vrouwen
Ondergewicht            BMI < 18 1 % 0 % 1 %
Normaal gewicht       BMI 18 – 24,99 43 % 37 % 51 %
Overgewicht              BMI 25 – 29,99 37 % 43 % 30 %
Obesitas                    BMI 30 – 39,99 18 % 19 % 16 %

 

Lichaamsbeweging

Naast een gezonde voeding is voldoende lichaamsbeweging erg belangrijk om gezond te zijn en te blijven. 39,5 % van de werknemers gaf aan geen extra lichaamsbeweging te hebben.

We maken verder een onderscheid tussen lichte, matige en intense lichaamsbeweging.

Resultaten IDEWE 2013

Geen lichaamsbeweging Lichte lichaamsbeweging Matige lichaamsbeweging Intense lichaamsbeweging
39,5 % 22,5 % 30,6 % 7,4 %

 

Om gezond te zijn en te blijven moeten we volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie minstens 150 minuten matige lichaamsbeweging (of 75 minuten intense lichaamsbeweging) hebben per week. De lichaamsbeweging moet steeds in blokken van minimum 10 minuten gebeuren om mee te tellen.

Lichte lichaamsbeweging

rustig wandelen, vissen, darts, …

Matige lichaamsbeweging

flink doorstappen, fietsen (< 20 km/u), low impact aerobics, dansen, ontspannend zwemmen, fitness, volleybal (recreatief), paardrijden, maar ook activiteiten als stevig stofzuigen en intensief tuinwerk, …

Intense lichaamsbeweging

lopen, fietsen (> 20km/u), intensief zwemmen, competitiesporten (zoals voetbal, basketbal, tennis en volleybal), …

 

Enkele gezondheidsklachten

Huidproblemen en locomotorische klachten behoren tot de meest frequent geregistreerde gezondheidsklachten bij werknemers. De hieronder vermelde klachten betreffen zowel beroepsgebonden als niet-beroepsgebonden klachten aanwezig op het ogenblik van het medisch onderzoek.

Resultaten IDEWE 2013 Totaal Mannen Vrouwen
Huid symptomen 3 % 3 % 3 %
Locomotorische symptomen 9 % 8 % 10 %

 

Lees het originele artikel hier.

16 redenen waarom het aangenamer is in Scandinavië dan in België

Scandinavië staat al langer gekend om zijn levenslang leren-cultuur. Maar hoe promoten zij dat juist? Hier vindt u de voordelen opgelijst volgens Work-Life balance, arbeidsmarkt, overheidsdiensten, onderwijs en gezondheid!

In Scandinavië is het koud. Heel koud. En nat.
En de winters duren er zo lang.
Toch kan België een heleboel leren van Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken!

Finland - wikipedia

Finland – wikipedia

Work – Life Balance

1.Alle zwangere vrouwen in Finland krijgen een starterskit, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond. Finland heeft een van de laagste kindersterftecijfers ter wereld.

2.Ook vaders worden ondersteund bij het ouderschap: in Zweden krijgen vaders twee maanden ouderschapsverlof.

3.In Denemarken duren de kantooruren tot maximaal 17 uur en weekendwerk kennen ze er niet. Zo kunnen gezinnen steeds samen dineren.

Arbeidsmarkt

4. De werkzaamheidsgraad (aantal effectief werkende mensen in het deel van de bevolking op arbeidsleeftijd 15 tot 65 jaar) is hoger in Denemarken dan in België.

5. In alle Scandinavische landen wordt er tot vier keer meer aandacht besteed aan leren op de werkvloer dan in België.

6. De ongelijkheid in inkomensverdeling is groter in België (26%) dan in Finland (25%), Zweden (24%) of Noorwegen (22%).

7. Langdurige werkloosheid (minstens 12 maanden) is een veel groter probleem in België (3,9%) dan in alle Scandinavische landen (gemiddeld 1,4%).

Noorwegen - Pixabay

Bergen Noorwegen – Lekies

Overheid

8. Alle Scandinavische landen presteren tot 10 punten beter dan België op de Corruption Perceptions Index van 2012.

9. De overheidsschuld is groter in België dan in alle Scandinavische landen.

Onderwijs

10. In Finland zijn er geen uniformen, geen ingangsexamens, geen facturen. Kinderen worden er niet op basis van kennis onderverdeeld en niemand krijgt meer dan een halfuur aan huiswerk.

11. Tegelijkertijd haalt Finland de hoogste resultaten in het Europese onderwijs.

12. In Finland kiezen leerlingen pas vanaf hun 16 jaar voor een studierichting. Hierdoor maken ze die veel bewuster.

13. Finland gebruikt een systeem van gedifferentieerde toetsen, waarbij elke leerling op diens eigen niveau wordt beoordeeld. Scores dient louter als indicatie voor de leerkracht om te kijken welk kind nog welke begeleiding nodig heeft, de kinderen zelf hun punten niet te horen.

Nyköping Zweden - Flickr

Nyköping Zweden – Christian Holmér

Gezondheid

14. Finland, Denemarken en Noorwegen hebben een lager suïcidecijfer dan België. 14. De Zweed heeft een hogere levensverwachting dan de Belg: 81,1 versus 79,5 jaar.

15. De medicijnenmarkt is in Zweden geprivatiseerd. Dit betekent dat je tegenwoordig zelfs in de supermarkt pijnstillers (indien geen voorschrift nodig) kan kopen, en dit tegen lage prijzen.

16. Denemarken heeft een sterk uitgebouwd openbaar vervoerssysteem. Bovendien is het makkelijk te combineren met de fiets, wat overigens ook een zeer goed netwerk heeft.

100% resultaat, het kan!

 Het Huis van Werkvermogen, een model van Juhani Ilmarinen dat besproken wordt in een dossier van de Vlaamse Overheid, geeft aan dat mensen een balans moeten zoeken tussen hun persoonlijke wensen en dromen, hun ervaringen en kennis en last but not least hun wereldbeeld, alvorens ze op een gezonde manier kunnen meedraaien op de werkvloer. Als deze fundamenten goed gelegd zijn, is er mogelijkheid tot 100% resultaat!

Liefste lezer, ik moet u iets bekennen. Ik was het type student dat in mijn eerste twee jaren bacheloropleiding een gat in de lucht sprong met een 10 op 20 op een vak. Geslaagd! En het perverte van deze situatie is; ik was niet de enige. Met honderden gingen we over naar 2e Bachelor, 50% voor het ene vak, 60% voor het andere. En blij dat we waren! Terwijl we eigenlijk de fundamenten voor ons latere leven aan het leggen waren. De fundamenten die moeten dienen om 40 jaar lang een job uit te oefenen die we graag doen en waar we van blijven bijleren. Fundamenten die steunen op slechts 50%.

Is die 100% dan zo onbereikbaar dat we hier zelfs niet meer van opkijken? In zijn Ted Talk pleit Salman Kahn ervoor om het onderwijs radicaal te hervormen. Hij benoemt het met “Flipping the classroom”. Als elke leerling, elke student de uitleg van zijn leerkracht als huiswerk zou meekrijgen, zou de tijd in de klas vrijgemaakt worden om oefeningen te maken en persoonlijke begeleiding te krijgen. Het middel hiertoe: video. Van elke module wordt er een video gemaakt die 15 tot 20 minuten duurt en als het kind alle oefeningen die bij een module horen juist kan oplossen, mag het over naar de volgende module. Zo komen we aan 100%-onderwijs.

www.preventned.nl

www.preventned.nl

Een prachtige filosofie, nietwaar? Een filosofie die we trouwens kunnen doortrekken naar het professionele leven. Juhani Ilmarinen pleit met zijn Huis van Werkvermogen voor 4 fundamenten die het evenwicht tussen werk en individu ondersteunen.

De grondlaag; waar alles op steunt, is gezondheid. Een werknemer moet lichamelijk en geestelijk in orde zijn alvorens hij kan functioneren. In de eerste verdieping zitten de competenties. Alle kennis, vaardigheden en ervaringen worden hier gegroepeerd.

De tweede verdieping verkent alle normen en waarden. Met welke attitude staat de werknemer in het leven? Zijn/haar intenties geven een indicatie naar waar de werknemer naartoe wilt in zijn/haar leven. Deze verdieping geeft trouwens een prachtig uitzicht op de directe omgeving van de werknemer vanop het balkon. Motivatie wordt namelijk beïnvloed door familie en vrienden van de werknemer, alsook door de samenleving.

De derde verdieping is de grootste pijler; werk! Hoe ziet de organisatie eruit, wat voor leiderschap ervaart de werknemer, wat zijn de taken die elke dag worden geëist en in welke omstandigheden gebeurt dat?

Het dak, tenslotte, staat voor werkvermogen en geeft de balans weer tussen persoonlijkheid, privé en werkleven.

Een prachtige metafoor, zo denkt u nu ongetwijfeld. Maar wat kan u hier mee? Evenwicht is belangrijk om een functie naar behoren uit te voeren.

“Deze vier zogenaamde werkbaarheidselementen beïnvloeden het werkvermogen. Wie een werkbare job heeft, is minder vaak ziek (benedenverdieping), leert meer (eerste verdieping), heeft meer plezier in zijn werk (tweede verdieping) en is bijgevolg beter in staat om aan de werkvereisten te voldoen (derde verdieping).” – naar de uitgave van de Vlaamse Overheid.

Een beleid met het oog op werkvermogen vermijdt dus niet alleen extra kosten (in functie van ziekenverzuim), maar draagt ook bij tot de productiviteit van de werknemer! Win-Win dus.

De studenten van nu hebben dan wel gaten in hun kennisfundamenten, uw werknemers misschien ook. Ga voor de 100% !

Artikel geschreven door Tiffany Motton, stagiaire VOV lerend netwerk
03/08/14

Welzijn op het werk

De druk om te presteren wordt steeds hoger, zowel op het werk als thuis. De neerslag op de fysieke en mentale gezondheid van onze werknemers wordt ons duidelijk gemaakt in de actualiteit. Burn-out, stress, toenemend ziekteverzuim, … Ze zijn haast niet meer uit het nieuws weg te slaan. Tijd om er iets aan te doen dus! Wat kan je nu al doen voor het welzijn van jezelf en je werknemers?

Wikipedia

Wikipedia

Sinds 1 september wordt burn-out erkend als een psychosociaal risico op het werk. Psychosociale Risico’s (PSR) op het werk zijn alle klachten, zowel lichamelijk als geestelijk, waar een werknemer te maken mee kan krijgen die zijn functioneren op de werkvloer beïnvloeden en dus indirect ook de productiviteit van een organisatie. Een aangepast beleid hierrond is dus van vitaal belang!

Burn-out wordt dus opgenomen in de Belgische welzijnswet, een wet die al sinds 4 augustus 1996 de basis legt voor een preventief beleid rond veiligheid en gezondheid. Ook de regelgeving rond geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk werden opnieuw onder de loep genomen. Op deze manier wordt een heel brede definitie van PSR gebruikt in de Belgische wetgeving. Ook de rollen van sleutelfiguren (preventieadviseur, vertrouwenspersoon, …) werden herbekeken om het kader van de interactie hiertussen te verduidelijken.

Reeds in 2012 lanceerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een campagne om te sensibiliseren. De website www.voeljegoedophetwerk.be ging in 2013 online als laagdrempelig hulpmiddel voor zowel werkgevers als –nemers. Je vindt er de radiospots, maar ook een heleboel informatie en een test waarvan de uitslag een indicatie geeft over jouw welzijn op het werk. Handig voor organisaties is de gids die de preventie van PSR moet ondersteunen, die je daar gratis kan downloaden.

Zulke initiatieven zijn een goed hulpmiddel en trekken de aandacht terecht naar de problematiek. De website www.werkbaarwerk.be van de Stichting Innovatie en Arbeid publiceert elke drie jaar cijfers over factoren die het werk werkbaar houden en factoren die een risico vormen. Zo blijkt dat in de laatste negen jaar werkstress niet is gedaald en zelfs met één procent gestegen tegenover het begin van de metingen. Eén op drie werknemers zegt bovendien dat zijn werkstress problematische proporties aanneemt!

Een teleurstellende vaststelling is dat werknemers steeds minder leermogelijkheden ziet; in negen jaar is er een daling van vier procent op te merken in aantal werknemers die hun leermogelijkheden als toereikend beschouwen.

De website www.werkbaarwerk.be verzamelt trouwens een heleboel online organisatietools die een hulpmiddel kunnen zijn in het stimuleren van welzijn op het werk.

Werknemers die gebukt gaan onder het zware juk van stress, hebben ook meer kans om dader of slachtoffer te worden van pesterijen en andere negatieve interacties op het werk. Enerzijds is er bij pesten op het werk het daderpad: werknemers die een gevoel van controle proberen te herwinnen over hun situatie en dit op een zwakke schakel botvieren. Anderzijds is er ook het slachtofferpad: werknemers die te weinig energie hebben om tegen de daders in te gaan en het dus laten gebeuren. De website www.respectophetwerk.be probeert hier een antwoord op te bieden door u informatie te geven over arbeidsomstandigheden, stress, relaties, gevolgen en mogelijkheden om hiermee om te gaan. Verder bieden zij ook een overzicht van Good Practices en een toolkit die u kan ondersteunen in de juiste diagnose te stellen.

Wat denkt u? Vindt u deze ontwikkeling ten goede van de werknemer en werkgever? Bent u reeds in aanraking gekomen met psychosociale risico’s? Denkt u dat zulke campagnes goede initiatieven zijn en in welke mate?

 

Contacteer ons