TED Talk Wolters Kluwer & Imec: Langer Werken, van visie naar aanpak

Op de conferentie Levensloopbaan op 20 november 2014, gaven Isabel De Clercq (Wolters Kluwer) en Nele Van Hooste (Imec) het beste van zichzelf in hun TED Talk. Omwille van interne company policies kunnen we de beelden van deze presentatie niet integraal vertonen, maar hier kan je binnenkort alvast wat meer kader en info vinden.

Axelle van Visual Harvesting maakte deze tekening van hun presentatie:

Visual Harvesting

Conferentie Levensloopbaan – Dialoog Leren en Ontwikkelen

Op de conferentie werden 4 dialogen gemodereerd door Greet Op De Beeck, telkens binnen een ander thema en telkens met 3 nieuwe panelleden. De opnames van de dialoog rond het thema “leren en ontwikkelen” kan je hier bekijken. De panelleden: Liesbet Vermandere (Departement Onderwijs en Vorming), Koen Dierckx (Wolters Kluwer) en Carl Foulon (Montfortcollege):

Visual Harvesting maakte een visuele samenvatting van het dialoog rond Leren en Ontwikkelen met als sprekers Liesbet Vermandere vanuit beleid, Koen Dierckx vanuit organisatie en Carl Foulon als individu.

Visual harvesting

Onderwijs van de toekomst

“The principal goal of education in the schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done; men and women who are creative, inventive and discoverers, who can be critical and verify, and not accept, everything they are offered.”  – Jean Piaget
Steve Wheeler schreef op zijn blogpost Looking Ahead over de strijd waar verschillende onderwijzers mee te kampen hebben.

     Aan de ene kant van het onderwijs heb je namelijk het louter informerende deel. Daar waar kinderen leren over vroeger, kennis meekrijgen van eerdere generaties. Leerkrachten zien het dan als hun taak om alles wat zij hebben meegekregen, weer door te geven aan hun leerlingen. Dit is ook vastgelegd in leerdoelstellingen en wordt geëxamineerd op het einde van het schooljaar.
     Aan de andere kant daarentegen, heb je het besef dat kinderen van nu voor andere uitdagingen staan dan die, die hun onderwijzers hebben uitgedaagd. In deze kant is het nog steeds van belang hen aan te leren over vroeger, maar vooral om hen zelf te laten ontwikkelen voor de toekomst. De school, en bij uitbreiding iedereen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind, moet hen vaardigheden aanleren die er voor zorgen dat ze met toekomstige uitdagingen om kunnen gaan. Dat is uiteraard heel moeilijk: hoe speel je in op latere veranderingen als je zelf totaal geen idee hebt wat te verwachten?

Volgens Steve Wheeler ligt hier het antwoord;

    “Learning through exploration, solving problems and creating things can and should replace the largely passive models of education from last century that tenaciously cling to our present school systems. Learning how to conform, work in a team and to follow instructions is one thing, but knowing how to explore, hypothesise, analyse problems and make decisions based on personal, creative instinct is entirely another. Learning how to invent new things, take risks and try out new ideas, to innovate and break out of the constraints of current ways of thinking will be increasingly expedient. Some would argue that you can’t teach these things in school, but you can certainly create environments that are conducive for their learning.” 

Co-creatieve doe-sessies op 20 november

Op onze Levensloopbaan conferentie op 20 november kan je niet alleen leervoer komen halen tijdens de inspirerende key notes en de diepgaande dialoog op het podium, maar voor wie wil kan je na de koffiepauze ook zelf co-creatief aan de slag gaan rond Levensloopbaan om praktische inzichten uit te werken waarmee je aan de slag kan om je eigen levensloopbaan en die van collega’s en vrienden vooruit te helpen. Geen zware theorieën, maar praktische inzichten die door de deelnemers gedeeld worden om te komen tot concrete tools.

Wat mag je concreet verwachten?
We creëren ruimte om in dialoog te gaan met elkaar.
Hierbij maken we gebruik van heel wat interactieve methodieken.
De bedoeling is om samen te leren en te groeien.
Hierbij bepaal je zelf de focus binnen verschillende domeinen:
– eigen levensloopbaan vs levensloopbanen binnen je bedrijf
– komen tot inzichten vs tools leren kennen om aan de slag te gaan
– uitwisselen van ervaringen en verhalen vs nieuwe ervaringen opdoen
Jouw leervraag staat centraal.
We gaan echt co-creatief aan de slag met wat de deelnemers bezighoudt.
Op het einde van een sessie heb je inspiratie, inzichten, tools, … om verder aan de slag te gaan met je eigen levensloopbaan en die van anderen.

Key note spreker op 20 november: Arnoud Raskin

Arnoud Raskins creatie – de Mobiele School – ontstond als een mengeling van zijn kennis in verschillende gebieden. Hij verbond de puntjes. Na zijn afstuderen als Master in Industrieel Ontwerp en een Master in Cultuur en Ontwikkeling, reisde hij door Latijns-Amerika. Gedurende deze reis, werd hij diep geraakt door de ervaringen die hij op straat opdeed. Dit inspireerde hem tot het ontwikkelen van de ‘Mobiele School’, een mobiel educatief instrument ontworpen om alternatieve leermethodieken naar de straatkinderen te brengen.

In zijn ‘keynote’, verbindt hij 15 jaar ervaring op straat met de huidige trends in business en vertaalt dit naar een onconventionele visie op talentontwikkeling in bedrijven.

Het verhaal van Mobile School is er één van een productontwikkelaar die een sociaal ondernemer werd. Met zijn keynote speech, heeft Arnoud de harten van ondernemers, executive leaders, managers en getalenteerde individuen in verschillende bedrijven en op diverse internationale fora zoals TEDx, Ashoka….gewonnen. Een verhaal van duurzame ontwikkeling, out-of-the-box-denken, ondernemerschap, motivatie en 360° impact.
Arnoud verbindt zijn 15 jaar ervaring als sociaal en zakelijk ondernemer met de grootste uitdagingen voor bedrijven vandaag. Zijn verhaal heeft ontelbare managers geïnspireerd om meer ondernemend te worden. Hij onderstreept het belang van je hart te volgen, te luisteren naar je passies en talenten, volhardend te zijn en consequent en te focussen op kansen.  Hij inspireerde top managers om meer authentiek te zijn en nederige leiders voor hun volgers.

Omwille van interne regels, kunnen we de keynote van Arnoud niet integraal tonen. Je kan hier binnenkort echter wel een compilatie vinden van zijn optreden op de Levensloopbaan conferentie op 20 november.

De tekening die Axelle van Visual Harvesting maakte tijdens de presentatie van Arnoud:

Visual Harvesting

School in de wolken

 

Sugata Mitra

Sugata Mitra

Sugata Mitra, professor in pedagogische technologie, won in 2013 de TED Prize voor zijn “School in the Cloud” idee. School in the cloud is een leerlaboratorium dat hij in India wil oprichten voor kansarme kinderen. In het lab kunnen kinderen met zo weinig mogelijk supervisie en interventie aan de slag om te leren. Kinderen zijn namelijk van nature ontdekkers en exploreren graag in hun omgeving. Eenmaal ze zichzelf iets hebben aangeleerd, leren ze dit nieuwe gedrag aan hun vriendjes.

Deze methodiek is gebaseerd op Hole in the Wall, een vorm van leren die Mitra “ontdekte” toen hij een gat in de muur van zijn kantoor sloeg om er een computer te installeren voor het naburige sloppenwijkje. Kinderen die nog nooit eerder met computers in aanraking waren gekomen, konden zo in een veilige omgeving experimenteren. Ze leerden zichzelf al snel met de computer werken. Deze leervorm is gebaseerd op volgende hypothese:

The acquisition of basic computing skills by any set of children can be achieved through incidental learning provided the learners are given access to a suitable computing facility, with entertaining and motivating content and some minimal (human) guidance.

Mitra’s observaties worden verzameld onder de noemer Self-Organized Learning Environments of SOLEs. Mitra hoopt met het prijzengeld van TED Prize een breed SOLE-netwerk te maken dat een alternatief biedt voor de lagere school.

Wat denk je? Is SOLE een waardig alternatief voor de lagere school? Kunnen kinderen echt volwaardig leren op een zelfstandige manier? En hoe zou dit inspiratie kunnen bieden voor leren op de werkvloer?

Partner in de Kijker: Dialog

De nieuwe manier van werken verandert de manier waarop we communiceren, vraagt om nieuwe technologieën en maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de beschikbare infrastructuur.

Door implementatie van gebruiksvriendelijk zaal- en flexdesk management, filesharing en afstandsvergaderen wordt samenwerken efficiënt en ecologisch verantwoord. Dat je daarbij draadloos kan werken en je eigen toestellen wil gebruiken vinden we evident. Om het presenteren helemaal stressloos te maken, zorgt Dialog naast gebruiksvriendelijke bedieningspanelen ook voor een gebruikersopleiding en staat hun helpdesk altijd klaar om uw vragen over het gebruik van de apparatuur live te beantwoorden. Omwille van hun ervaring doen steeds meer mensen beroep op Dialog om hun organisatie efficiënter te leren vergaderen. Ontmoeting, Analyse, Advies en oplossingen op maat van de klant. Minder complex en budgetvriendelijker, geen overdimensionering.

Visie

Dialog gelooft in het reduceren van overbodige vergaderingen en wil nuttige vergaderingen optimaliseren door ze stressloos en interactief te maken. Dit doen we door mensen te leren vergaderen en door het integreren van  gebruiksvriendelijke technologie die toelaat informatie uit te wisselen waar en wanneer dat efficiënt is. Op die manier laten we klanten meer voldoening halen uit hun werk en laten we ze groeien als organisatie en in hun rendement.

13001.DIAL.Logo.RGB

 

Meer weten? Kijk hier.

Leren met impact

OFO-Logo+Naam-PMS [Converted]In een wereld waarin bedrijven en organisaties constant op maatschappelijke en technologische veranderingen moeten inspelen en een antwoord moeten bieden op de steeds hogere verwachtingen van hun klanten, is leren een voorwaarde om te overleven.

Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat leren binnen organisaties hoog op de agenda staat. In de praktijk staan budgetten voor leren & ontwikkelen echter zwaar onder druk, leeractiviteiten moeten zo kort mogelijk gehouden worden en werkplanningen laten aan individuele medewerkers nauwelijks ruimte om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en te integreren.

Meer dan ooit is het tijd om al onze kennis rond leren en ontwikkelen te bundelen en samen met alle betrokken actoren leeractiviteiten te creëren die maximale impact op het terrein bereiken.

Als L&D-verantwoordelijke staan we voor de uitdaging om voor lerende medewerkers krachtige leeromgevingen te creëren. Leren met impact impliceert dat we steeds vertrekken van het standpunt van de lerende: het probleem waaruit zijn leervraag ontstaan is, de context waarin hij werkt, de resultaten die hij nastreeft. Het is daarbij belangrijk dat we het leren zo dicht mogelijk bij het werkterrein brengen. Teamleren, netwerkleren en co-creatie verdienen een hogere plaats in onze selectie van leervormen.

Partners in dit verhaal zijn uiteraard de opleiders: zij worden nu ook facilitator of loodsen als information curator mensen naar de beste bronnen of leermiddelen.

Last but not least: al zetten we de meest efficiënte leeromgevingen op poten, nieuwe kennis en vaardigheden verwerken en in de dagdagelijkse praktijk integreren, vraagt tijd en gaat gepaard met fouten. Organisaties bieden spijtig genoeg niet altijd de tijd en de context die hiervoor nodig is. In ons streven naar leren met impact ligt bij managers de essentiële verantwoordelijkheid om in hun organisatie een leercultuur te stimuleren: leren maakt voortaan integraal deel uit van werken!

Spreker als challenger op 20 november: Ludo Daems

ludo daemsGefascineerd door het leven, intuïtief lerend, een gepassioneerd “doener” …, dat is Ludo Daems ten voeten uit. Hij spreekt reeds enkele jaren  over al datgene wat ‘de universiteit van het leven’ hem geleerd heeft.

Hij staat als geen ander bekend om zijn “krachtige en inspirerende” presentaties. Vanuit een ontwapende eenvoud, zonder angst en met een natuurlijke flair neemt hij mensen mee in interactieve voordrachten over onderwerpen die de essentie van het leven raken. Ludo Daems is van mening dat je het voor een groot deel zelf in de hand hebt of je een goed leven hebt.

‘Als je in je leven iets doet wat je niet graag doet, ga dan naar huis en doe iets anders’ een quote van Elisabeth Kübler-Ross’ waarmee Ludo niet pleit impulsief het roer om te gooien in je levensloopbaan, maar wel om je te stimuleren het beste uit jezelf te halen. Volgens Ludo is het leven één grote zoektocht!

In zijn boek ‘passie is wie je bent’ deelt hij zijn levenservaringen en hoopt hij zoveel mogelijk mensen te laten ontdekken hoe eenvoudig de essentie van het leven kan zijn en hoe boeiend het is om je voortdurend te ontwikkelen.

In 1995 richtte hij Het PKZ-instituut op (persoonlijke kwaliteitszorg): het is een gecertificeerd opleidingsinstuuut waarin de aandacht voor de mens centraal staat. Hij begeleidt mensen in sociaal leiderschap zowel in middelgrote als in grote bedrijven waarbij passie één van de belangrijke pijlers is in zijn ontwikkelde methodiek.

Op 20 november nam hij de rol van Challenger op en daagde hij de sprekers van het panelgesprek uit. De beelden van het optreden van Ludo Daems kan je hier integraal bekijken:

De tekening die Axelle van Visual Harvesting tekende van de presentatie van Ludo:

Visual Harvesting - Ludo Daems

Studeren in België versus Turkije

De Morgen duikt in de wereld van de Millennial, en vraagt aan twintigers hoe zij leven, werken, dromen en vrijen. Tien stemmen van Generatie Nu vertellen wat het betekent om nu een twintiger te zijn. Vandaag: Hatice Genc (26).

Hatice Genc vertelt in De Morgen over wat haar opleiding voor haar betekent. Haar uiteindelijke doel is om diplomaat te worden, als dat niet lukt settelt ze wel voor advocaat. Grote dromen misschien, maar vooral een teken van motivatie en doorzetting. Met een vleugje koppigheid. Hatice haar roots liggen in Turkije. Haar grootvader een mijnwerker, haar moeder jong getrouwd. Toch hebben haar ouders Hatice altijd gesteund in het onderwijs, waardoor ze zich steeds heeft ingezet. Zelfs toen haar leerkracht vond dat ze maar beter naar beroepsonderwijs kon overschakelen. Die keuze heeft haar blijven achtervolgen want vele richtingen uit het hoger onderwijs waren zo uitgesloten. Uiteindelijk besloot Hatice om recht te gaan studeren en toen ze de smaak van het blokken eindelijk te pakken kreeg, kon ze niet meer stoppen. Dat heet dan het zalm-effect: steeds opklimmen en via schakelprogramma’s belanden in een universitaire master.

Daar komt ze niet zo maar. Haar omgeving was eerst niet pro verder studeren. Haar voorbeelden waren vooral buurmeisjes die kapster werden. Zelf heeft ze even in een restaurant gewerkt. Ze weet wat hard werken is. Toch vind Hatice dat je zo lang moet studeren als je kan. Hierdoor wijkt ze een beetje af van de norm in haar vaderland. Op je 26e afstuderen en dan eerst carrière maken voor je zelfs denkt aan trouwen en kindjes kopen, is daar not done. Daarom betekent dat nog niet dat je dat niet wil, misschien maak je zo zelfs die keuze op een meer bewuste manier. En dat is op en top levensloopbaan!

Lees het volledige verhaal van Hatice in De Morgen. Meer informatie over Generatie Nu vind je hier.

Contacteer ons