Langer leven, anders werken?

Dat we langer moeten werken, weten we al langer. Toch zijn er op wetgevend vlak nog steeds geen drastische beslissingen genomen. Organisaties kunnen dus maar beter proactief inspelen op de aankomende trend van langere loopbanen als gevolg van de vergrijzende arbeidspopulatie. “Langer werken mag geen doel op zich zijn, het is een consequentie van goed beleid”.

We voeren geen debat over de noodzaak aan langere loopbanen of de hernieuwing van pensioenstelsels, maar steken in vanuit ‘levensloopbaan’. Een benadering waarbij (loop)banen en levenskwaliteit inherent met elkaar verbonden zijn. Het creëren van duurzame loopbanen wordt hier de norm. Mensen worden minder op korte termijn uitgeperst en je hoeft ook niet te wachten tot het einde van iemands loopbaan om maatregelen te nemen. Gedurende de gehele loopbaan wordt gezocht naar mogelijkheden om werk en leven op elkaar af te stemmen, zodat medewerkers langer en gemotiveerder ‘met goesting’ aan de slag blijven. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Ieder van ons moet zijn levensloopbaan leren vormgeven en daarbij uitgedaagd worden om de klassieke paden te verlaten. Organisaties kunnen daartoe kansen bieden, met een win-win voor de werknemer én de werkgever. Maatwerk dus, of met andere woorden, een heel persoonlijke insteek.

Contacteer ons