October 22, 2014 Tiffany Motton

Leren met impact

OFO-Logo+Naam-PMS [Converted]In een wereld waarin bedrijven en organisaties constant op maatschappelijke en technologische veranderingen moeten inspelen en een antwoord moeten bieden op de steeds hogere verwachtingen van hun klanten, is leren een voorwaarde om te overleven.

Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat leren binnen organisaties hoog op de agenda staat. In de praktijk staan budgetten voor leren & ontwikkelen echter zwaar onder druk, leeractiviteiten moeten zo kort mogelijk gehouden worden en werkplanningen laten aan individuele medewerkers nauwelijks ruimte om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en te integreren.

Meer dan ooit is het tijd om al onze kennis rond leren en ontwikkelen te bundelen en samen met alle betrokken actoren leeractiviteiten te creëren die maximale impact op het terrein bereiken.

Als L&D-verantwoordelijke staan we voor de uitdaging om voor lerende medewerkers krachtige leeromgevingen te creëren. Leren met impact impliceert dat we steeds vertrekken van het standpunt van de lerende: het probleem waaruit zijn leervraag ontstaan is, de context waarin hij werkt, de resultaten die hij nastreeft. Het is daarbij belangrijk dat we het leren zo dicht mogelijk bij het werkterrein brengen. Teamleren, netwerkleren en co-creatie verdienen een hogere plaats in onze selectie van leervormen.

Partners in dit verhaal zijn uiteraard de opleiders: zij worden nu ook facilitator of loodsen als information curator mensen naar de beste bronnen of leermiddelen.

Last but not least: al zetten we de meest efficiënte leeromgevingen op poten, nieuwe kennis en vaardigheden verwerken en in de dagdagelijkse praktijk integreren, vraagt tijd en gaat gepaard met fouten. Organisaties bieden spijtig genoeg niet altijd de tijd en de context die hiervoor nodig is. In ons streven naar leren met impact ligt bij managers de essentiële verantwoordelijkheid om in hun organisatie een leercultuur te stimuleren: leren maakt voortaan integraal deel uit van werken!

Leave a Reply

Contacteer ons