November 18, 2014 Tiffany Motton

Onderwijs van de toekomst

“The principal goal of education in the schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done; men and women who are creative, inventive and discoverers, who can be critical and verify, and not accept, everything they are offered.”  – Jean Piaget
Steve Wheeler schreef op zijn blogpost Looking Ahead over de strijd waar verschillende onderwijzers mee te kampen hebben.

     Aan de ene kant van het onderwijs heb je namelijk het louter informerende deel. Daar waar kinderen leren over vroeger, kennis meekrijgen van eerdere generaties. Leerkrachten zien het dan als hun taak om alles wat zij hebben meegekregen, weer door te geven aan hun leerlingen. Dit is ook vastgelegd in leerdoelstellingen en wordt geëxamineerd op het einde van het schooljaar.
     Aan de andere kant daarentegen, heb je het besef dat kinderen van nu voor andere uitdagingen staan dan die, die hun onderwijzers hebben uitgedaagd. In deze kant is het nog steeds van belang hen aan te leren over vroeger, maar vooral om hen zelf te laten ontwikkelen voor de toekomst. De school, en bij uitbreiding iedereen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind, moet hen vaardigheden aanleren die er voor zorgen dat ze met toekomstige uitdagingen om kunnen gaan. Dat is uiteraard heel moeilijk: hoe speel je in op latere veranderingen als je zelf totaal geen idee hebt wat te verwachten?

Volgens Steve Wheeler ligt hier het antwoord;

    “Learning through exploration, solving problems and creating things can and should replace the largely passive models of education from last century that tenaciously cling to our present school systems. Learning how to conform, work in a team and to follow instructions is one thing, but knowing how to explore, hypothesise, analyse problems and make decisions based on personal, creative instinct is entirely another. Learning how to invent new things, take risks and try out new ideas, to innovate and break out of the constraints of current ways of thinking will be increasingly expedient. Some would argue that you can’t teach these things in school, but you can certainly create environments that are conducive for their learning.” 
Tagged: ,

Leave a Reply

Contacteer ons