’t Wordt persoonlijk!

Als we langer gaan werken, zullen we onze loopbanen ontegensprekelijk anders moeten gaan organiseren. Dus langer, maar vooral anders werken.Hoe begin je daar aan als individu en als organisatie? Wat moet er in de huidige werkcontext veranderen? We moeten steeds meer mensen helpen om hun eigen loopbanen in handen te nemen. Wat kunnen we in een arbeidsomgeving daarvoor doen? Het gaat allemaal om “balancing Risk and Rewards”.

Er bestaat geen ‘one size fits all’ benadering voor duurzame inzetbaarheid. Ieder heeft zijn eigen motieven en beweegredenen in zijn loopbaan. Zowel op individueel als op organisatie- en sectorniveau zijn er heel wat verschillen waardoor standaardisatie steeds minder zal werken. We zijn er dan ook van overtuigd dat maatwerk essentieel is om mensen te motiveren. Om zicht te krijgen op individuele- en organisatienoden, en om deze op elkaar af te stemmen is dialoog van groot belang. Enkel zo kan je komen tot een win-win situatie waarbij beide partijen kiezen om op een duurzame manier samen te werken.

Onze ambitie is om écht iets te veranderen in het pensioendebat. We willen zij die het moeten doen laten meedenken en een forum bieden. We willen alle stakeholders in het debat betrekken:

  • Individuen (“Wat heb ik nodig om langer te kunnen en te willen werken?“, “Hoe blijf ik inzetbaar?”)
  • HR(D)-professionals (“Hoe kan HRD een kader scheppen dat maatwerk mogelijk maakt in organisaties?”)
  • Leidinggevenden (“Hoe kan je de verschillende vragen en noden van medewerkers managen? Hoe blijft het rechtvaardig?”, “Hoe ga je in interactie met je medewerkers over hun toekomst en loopbaan?”)
  • Beleid (“Hoe kan het beleid ondersteuning bieden?”, “Welke maatregelen moeten er genomen worden?”)

Contacteer ons