Waarom VOV lerend netwerk?

We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beleid, werkgevers en werknemers. Vanuit onze insteek van levenslang leren, willen we met VOV een verbindende rol spelen tussen de verschillende actoren door een platform te bieden waar inspiratie kan leiden tot concrete actie en beweging. Dé vraag die VOV zich stelt: op welke manier kunnen we vanuit een leer- en ontwikkelperspectief samen met medewerkers werken én leven meer kwaliteitsvol inkleden?

“#Lerenderwijs”
VOV lerend netwerk trekt in dit debat de kaart van leren en ontwikkelen, en dit op 2 vlakken:

1.Leren als concurrentieel voordeel
Jezelf levenslang ontplooien en levenslang leren zijn voor VOV van groot belang in dit debat. Door resoluut te gaan voor blijvende ontwikkeling van mensen, worden medewerkers meer flexibel en inzetbaar. We willen streven naar olijfboomloopbanen (langzaam groeien, is sterk en blijft lang leven) in plaats van citroenloopbanen (op korte tijd alles uit mensen halen, uitpersen).

Ontwikkeling is iets van alle leeftijden; investeren in ontwikkeling is dan ook cruciaal om ook oudere werknemers gemotiveerd te houden. We kiezen voor een ontwikkelstrategie in plaats van een ontziestrategie. We spreken hier over ontwikkeling in de ruimste zin van het woord. Niet enkel van opleiding in de strikte zin, maar ook bijvoorbeeld over zaken zoals informeel leren, werkplekken en leercontext.

“Lerenderwijs” verwijst naar ‘leren maakt wijs’, ‘oud en wijs’ en tevens naar “spelenderwijs”: leren moet leuk zijn wil het maximaal renderen.

2.‘Samen leren’ staat centraal in het traject
We hebben geen pasklaar antwoord of onmiddellijk toepasbare strategieën waarmee we de uitdaging het hoofd kunnen bieden. Door alle stakeholders samen te brengen en het debat aan te gaan, kunnen we hierrond samen leren en co-creëren. VOV wil de deelnemers aanmoedigen bij elkaar te rade te gaan over de uitdagingen waar we met z’n allen voorstaan en samen antwoorden zoeken en oplossingen uitwerken die kwaliteitsvol en gedragen zijn. Deelnemers zijn actief betrokken en organiseren zelf hun leren met anderen door te participeren. VOV faciliteert. Met, door en voor mensen is de rode draad van dit traject.

Contacteer ons