Wat kan ik hier nu mee?

Als individu?

We gaan met z’n allen langer moeten werken. Daarom is het belangrijk om bewust over onze levensloop en onze loopbaan na te denken, en vooral over hoe die in elkaar passen. Bovendien kan niemand nog zekerheid garanderen. Wat kunnen we dan zelf in handen nemen, welke verantwoordelijkheden kunnen we zelf oppakken. Zijn er bepaalde fundamenten in ons leven die ons kunnen helpen in ons werk en vice versa?

Levensloopbaan probeert u vooral inzicht te geven in de verschillende basisblokken waarop we ons bestaan kunnen verder bouwen. Het geeft een houvast en creëert een evenwicht die zelfs in woelige tijden steun biedt. Levensloopbaan tracht een opsomming te geven van alle beschikbare handvaten om uw inzetbaarheid te verhogen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw ontwikkeling. De kansen liggen voor het grijpen. Doe er iets mee!

Als organisatie?

Als individu bent u misschien bezig met uw eigen leerkansen, maar een organisatie heeft een nog grotere verantwoordelijkheid. Niet alleen tegenover al uw medewerkers, ook ten opzichte van uw plaats in de samenleving. U wilt een gezonde organisatie die het potentieel ten volle benut en waar de baten van ontwikkeling groter zijn dan de kosten ervan.

We gaan hier dan ook dieper in op het dilemma waar elke manager vast een keer mee heeft geworsteld: je werknemers ontwikkelen verhoogt de aantrekkelijkheid ervan bij andere werkgevers, wat misschien hun betrokkenheid vermindert bij jouw organisatie. Is dit een terechte zorg of toch een schijnbare tegenstelling? U leest het hier.

Als organisatie heeft u een grotere voetafdruk in onze maatschappij dan als individu, en daar komen meer verantwoordelijkheden bij kijken. Werknemers die u nu uitperst als een citroen, zijn op hun 60ste al uitgeblust en hebben zo nog weinig toegevoegde waarde in de maatschappij. Daarentegen, indien u ze alle kansen zou bieden zich te ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op bedrijfsspecifiek vlak, zou u niet alleen een werknemer verkrijgen die loyaal is en grotere productiviteit levert. U levert ook een waardevol individu af die nog jaren kan meedraaien als mentor voor de volgende generatie, als vrijwilliger die zich in verschillende aspecten van de samenleving inzet.

Als beleidsmaker?

Werknemers dragen de verantwoordelijkheid voor hun eigen loopbaan, werkgevers faciliteren door een lerend klimaat te installeren. Welke positie kan een beleidsmaker in dit debat innemen? Stuurt die aan of creëert die de ideale condities waarin het proces zich automatisch voltrekt?

Het vormen van een stimulerend beleid dat het thema hoog in de agenda van de bevolking plaatst, hen sensibiliseert en nieuwe initiatieven stimuleert staat voorop. Dit is belangrijk omdat slechts zo onze precaire samenleving kan overleven. De kwetsbaarheid voor financiële en monetaire crisissen is gebleken, vergrijzing is de meest voorspelbare en toch meest genegeerde catastrofe. In dit klimaat is het de verantwoordelijkheid van de overheid om een lange termijnperspectief in te nemen. Om hindernissen uit de weg te ruimen, of beter nog: de mensen de middelen aan te reiken er zelf over te kunnen springen. Dit kan enkel indien er voldoende ruimte is voor debat, met aandacht voor elke partij.

Contacteer ons