Wie is er allemaal al mee bezig?

Reeds in 2011 werd het, aan de hand van een uitzending van Panorama over het pensioendebat, duidelijk. Onze ministers waren het er over eens dat werknemers langer moesten werken. Economen waarschuwen dan ook al langer voor wat een van de meest voorspelbare catastrofen wordt genoemd. Vergrijzing is een druk bestudeerd begrip en eigenlijk maar goed. Sensibilisering van de bevolking staat namelijk voorop, zodat wij onze overheid de 5 minuten politieke moed kunnen toewensen die ze nodig hebben om hier iets aan te doen.

Het Pact 2020 is al een goed begin. De doelstellingen die Vlaanderen In Actie (ViA) vooropstelde om tegen 2020 een innovatieve, ondernemende en welvarende regio te worden luisteren Levensloopbaan sterk op. De Lerende Vlaming is een van die doelstellingen en in het kader hiervan is het hoger onderwijs reeds hervormd.
Philippe Muyters, Vlaams minister van werk, lanceerde begin 2014 een online toolbox, www.talentontwikkelaar.be. Op deze manier wil hij het ontdekken van talenten stimuleren en promoten bij ondernemers om hier actief iets mee te doen. Talenten geven, volgens Muyters, een betere indicatie van de potentiële productiviteit van een werknemer dan wat er op zijn diploma staat.

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck bestudeert de sociale herverdeling al meer dan 30 jaar, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen. Maar ook aan de Universiteit van Hasselt heeft een samenwerkingsverband met de VLAO Limburg die onderzoek doen over werkgoesting en daarrond allerlei tools ontwikkelt.
Het Vlaams Netwerk van Ondernemen VOKA neemt verschillende arbeidsmarktfenomenen onder de loep en promoot levenslang leren en levenslange inzetbaarheid. Naar aanleiding hiervan organiseren ze net zoals VOV lerende netwerken die telkens rond een bepaald thema professionals bij elkaar tracht te brengen om hieruit nieuwe wijsheden te puren.

Hier aan gekoppeld heb je ook nog Plato, volgens VOKA een “intensief ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapsprincipe”.
Ook op Europees niveau zijn ze bezig met innovatie en het delen van kennis. Interreg IVC promoot actief innovatie en geeft hier een platform om europese beleidsmakers bij elkaar te brengen en best practices uit te wisselen. Ze promoten innovatie in een aantal domeinen, waaronder demografische veranderingen, creativiteit in industrie, ondernemen en innovatie binnen kmo’s.

Maar het kan ook in kleine, alledaagsere dingen schuilen. De bedenkers van sites als TED of zelfs Linkedin promoten het delen van ideeën, het leggen van samenwerkingsverbanden en netwerken. Zelfs Twitter past in het plaatje, als we even alle klagende bakvissen buiten beschouwing laten. Vandaag de dag zijn er meer middelen dan ooit om met elkaar in contact te komen, van elkaar te leren en zo nieuwe dingen te ontdekken. Zowel over de wereld als over jezelf.
Hiernaast zijn er nog een heel aantal andere instituten, organisaties en individuen die bezig zijn met de sociale problematiek en levenslang leren als oplossing. Dit toont de actualiteit van de problematiek aan en dat we dit moeten vastgrijpen om nu iets te veranderen. VOV wilt hierin een ondersteunde, faciliterende rol spelen die de verschillende actoren samenbrengt en de verschillende initiatieven onder de loep neemt.

De conferentie neemt hierin een cruciale plaats; op 20 november komen sprekers vanuit de verschillende lagen van onze maatschappij die hun visie tentoon spreiden en vooral, jullie input hierin vragen. Het is slechts door alle spelers te verzamelen en op basis van ieders kennis en ervaring te co-creëren, dat we een innovatieve en duurzame oplossing kunnen vinden. Komt u meedenken?

Bronnen:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/pensioen-we-moeten-in-ieder-geval-langer-werken/article-normal-23565.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergrijzing
http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/

Contacteer ons